22 Aralık 2020 tarihli ve 274532 sayılı Bakan Oluru ile Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların 17. maddesinde güncelleme yapılmıştır.

Bu güncelleme ile sadece, “Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar’ın 17. maddesinde gösterilen belirli uygulamalara geçiş ve uyum süreci merkezi bir depozito yönetim sistemine dâhil edilebilmesini teminen 1/1/2022 tarihine ötelenmiştir.

Yapılan güncelleme doğrultusunda aşağıda belirtilen maddeler 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde 1 yıl ötelenmiştir.

a) Satış noktalarında, depozito uygulamasına tabi ambalajlı ürünlerin satışında depozito bedellerinin satış belgelerinde gösterilmesi zorunludur. Depozito bedelleri katma değer vergisi dahil olarak belirlenir ve ilgili belgelerde gösterilir.
b) Piyasaya Sürenler ve Satış Noktaları, depozito uygulamasına başlamadan önce, uygulayacakları depozito sisteminin öngörülen mali boyutunu ve bu doğrultuda belirlenen teminatı depozito uygulama planında göstermekle yükümlüdür.
c) Piyasaya sürenlerce depozito sistemine tabi tutulan ambalajların üzerinde veya etiketlerinde açıkça görünür, okunaklı ve kolay silinmeyen/bozunmayan “Depozitoludur” ibaresi bulundurulur.
d) Depozitolu olarak piyasaya arz edilen ambalajlarda piyasaya süren tarafından bu sisteme özgü ulusal EAN – GTIN kodu kullanılır.
e) Depozito sistemine dahil edilen yeniden/tekrar kullanılabilir ambalajlar için alınacak ambalaj depozito bedeli, satış/teslim belgelerinde ürün fiyatından ayrı gösterilmek kaydı ile belirtilir. Ambalajların iade aşamasında da aynı süreç tekrar edilir.
f) Satış noktaları ve bayiler tarafından tüketicilere be/veya kullanıcılara yapılan satışlarda ambalajın depozito bedeli tüketicilere be/veya kullanıcılara satın belgelerinde gösterilmek sureti ile yansıtılır. Ancak, özel pazarlama alanlarında tüketicilere ve/veya kullanıcılara yapılan teslim/satış/devirlerde tüketicilere ve/veya kullanıcılara depozito bedeli yansıtma şartı aranmaz.
g) Depozito uygulamasına tabi tutulmuş bir ambalajın üzerinde veya etiketinde “Depozitoludur” ifadesi bulunmuyor ve/veya silinmiş yırtılmış ise, bu ambalajlar için bu Usul ve Esaslar kapsamında depozito bedeli uygulanması veya iadesi gerçekleştirilmez.

Ayrıca, depozitolu ambalajları piyasaya süren işletmeler tarafından sistemin sürdürülebilirliğinin korunması için Bakanlıkça belirlenecek miktarda teminat gösterilecektir.

Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslara ulaşmak için tıklayınız.

Ürünlerinizi piyasaya sürerken kullanmış olduğunuz ambalajları geri toplayarak bu ambalajları Yeniden/Tekrar kullanıyorsanız Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince Depozito Uygulama Planı hazırlayarak Bakanlık onayına sunmanız gerekmektedir. İnceleme sonrasında planınız uygun bulunduğunda piyasaya sürdüğünüz ancak geri toplamasını yaptığınız ambalajlar için Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) ödeme yükümlülüğümüz oluşmaz.

GEKAP Beyannamesi, Ambalaj Beyanı ve Çevresel diğer tüm konularda Armoni Çevre Danışmanlık ve Atık Yönetimi olarak hizmet vermekteyiz.

İlgili Yazılar