Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Belgesine sahip işletmeler; üretim faaliyeti sonucunda oluşan atıkların, çevreye olası zararlarının önlenmesi, olumsuz etkilerinin ise en aza indirilmesi amacıyla faaliyet gösteren ve ilgili mevzuat uygun şekilde hareket eden bir faaliyet türüdür.

Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma faaliyeti yapacak olan şahıs veya tüzel kişiler, BAZI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ kapsamında belirtilen ilgili bilgi, belge ve fiziksel şartları yerine getirmelidir.

Siz de tesisinize Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesi almak ya da süresi biten belgenizi yenilemek isterseniz bizimle iletişime geçebilirisiniz.

Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Tesislerinde Aranan Şartlar

1- Faaliyet sahasının zemininin betonarme ya da geçirimsizliği sağlayacak bir malzeme ile kaplanması gerekir.
2- Faaliyet sahasında oluşacak yağmur suları, yıkama ve benzeri atık sulardan ayrı toplanır.
3- Yönetmeliklerde belirtilen gürültü ve toz gibi kirleticilerin sınır değerlerine dikkat edilir.
4- Faaliyet sahası dışarıdan görülmeyecek şekilde çevrilir ve bu alana personel haricinde bulunan kişilerin izinsiz girmesi önlenir.
5- Tesis hurda metal toplama ayrıştırma işlemi yapacak ise Radyasyon konusunda TAEK ya da TAEK tarafından yetki verilmiş olan kurumlardan eğitim alan bir personel bulundurması gerekir.
6- Yağ ile veya başka malzemelerle kirlenmiş parçalar, akü, pil, metal dışı yabancı malzemeler için ayrı ayrı konteynır kullanılır.
7- Absorban Madde ve Yağ çözücü bulundurulması gerekir. (Yağ ile kontamine olmuş yüzeylerin temizlenmesi için.)

Atık üreticisi firmalar, tesislerinde oluşan her türlü tehlikesiz atığı 2872 Sayılı Çevre Kanunu gereğince Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Belgesine sahip işletmelere vermesi gerekmektedir.

Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesi olmayan firmaya atık verdiği tespit edilen üretim tesislerine ve bu atığı ücretli ya da ücretsiz alan firmalara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce idari para cezası uygulanmaktadır.

Armoni Çevre Danışmanlık, tesisinizde oluşan tehlikesiz atıkların tespiti, uygun şekilde depolanması ve geri dönüşümünün sağlanması konusunda tecrübeli Çevre Mühendisi kadrosuyla hizmet vermektedir.

İlgili Yazılar