Yeniden değerlendirilme imkanı olan atıkların fiziksel veya kimyasal işlemlerden geçirilerek ikincil bir hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri kazanım adı verilmektedir. Diğer bir tanımlamayla; herhangi bir şekilde kullanılarak kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat ve üretim süreçlerine kazandırılması olarak da adlandırılabilir. Tehlikesiz atık geri kazanım faaliyeti ise ülke ekonomisi için çok önemlidir.

Doğal kaynakların sınırsız olmadığı, dikkatlice kullanılmadığı takdirde bir gün bu kaynakların tükeneceği unutulmamalıdır. Dünyada nüfusun hızla artışı, artan bu kişi sayısının her türlü ihtiyacının karşılanması için doğal kaynaklardan yararlanılması gerekmektedir. Bu kaynaklarında sınırsız olmadığı düşünüldüğünde geri kazanımın ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır.

Geri Kazanım Faydaları

1- Doğal kaynaklarımız korunmaktadır.

Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun ve tüketimin artması sebebi ile her geçen gün azalmaktadır. Doğal kaynaklarımızı daha verimli bir şekilde kullanmamız gerekmektedir. Ambalaj atıkların geri kazanımıyla doğal kaynaklarımızı daha az tüketiriz.

2- Enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

Geri dönüşüm işlemleri, hammaddeden üretim işlemlerine göre daha az sayıdadır. Bu nedenle, geri dönüşmüş malzeme üretimi sırasında önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanır.

3- Ekonomiye katkı sağlanmaktadır.

Geri dönüşüm bilinciyle döngüyü kurduğumuzda, gelecek kuşaklarında bizim yararlandığımız doğal kaynaklardan yararlanma şansına sahip olmalarını sağlayabiliriz.

4- Atık miktarı azalmakta ve gelecek için yatırım sağlamaktadır.

Geri kazanım, geleceğe ve ekonomiye yatırım yapmamız için bize katkı sağlamaktadır. Geri kazanımla elde edilen ürünler tekrar kullanılarak bu ürünler için yeni üretim sahaları açılmamaktadır. Örneğin çöpten yeniden hayat bulan ürünler ile yeni sanayi dalların oluşması sağlanmaktadır. Bu alan ile yeni iş kolları ve yeni istihdamlar oluşturulmaktadır. Günümüzün en büyük çevre sorunu olan katı atıkların toplanması ancak geri kazanım yaygınlaştırılması ile çözümlenebilir.

İlgili Yazılar