Sıfır Atık Belgesi nasıl alınır? Sıfır Atık Yönetmeliği 12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik kapsamında belirlenen bina ve yerleşkeler sisteme geçiş için belirtilen son tarihe kadar Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurmakla yükümlüdür. Bunların haricindeki işletmeler ise gönüllü olarak bu sistemi kurarak Sıfır Atık Belgesini almaya hak kazanacaktır. İşletmenizin Sıfır Atık Kapsamı hakkında bilgi almak için uzmanlarımızla görüşme sağlayabilirsiniz.

Sıfır Atık Belgesi İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

1- İşletmenizin Entegre Çevre Bilgi Sistemi kaydı yapılarak ve Sıfır Atık Bilgi Sistemi aktifleştiriniz.
2- Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında görevlendirilen personel ve eğitim bilgilerini sisteme giriniz.
3- Bina içerisinde en az ikili toplama sistemi olmak üzere atıkların toplanmalıdır. Ardından lisanslı firmaya teslim edildiğine dair belgeler yüklenecektir.
4- Biriktirme ekipmanlarının Yönetmelikte belirtilen renk skalasına uygun olması sağlanır.
5-Biriktirme ekipmanları üzerinde atık türüne özgü (Ambalaj, Diğer Atıklar vb.) işaret ve yazılar yer alır.
6- Sıfır Atık hakkında personelin bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim çalışmaları yapılır ve dokümante edilir.

Tüm kriterlerin sağlanması ardından yapılan başvuru neticesinde işletmenize Sıfır Atık Belgesi düzenlenmektedir.

Sıfır Atık Yönetim Sisteminin kurulması ve sürdürülmesiyle ilgili tüm iş ve işlemler işletmenize gerçekleştireceğimiz ziyaretler sırasında Çevre Mühendislerinden oluşan ekibimiz ile koordineli şekilde yapılmaktadır.

Danışmanlık hizmetimizin detayları için Sıfır Atık Danışmanlığı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İlgili Yazılar