Atık Yönetimi Yönetmeliği Atık Listesi’nde yer alan tehlikeli atıklar ile özel işleme tabii atıkları (Tıbbi Atık, Atık Yağ, Bitkisel Atık Yağ ve Atık Akü) taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden atık taşıma araç lisansı almak zorundadırlar.

Atıkların taşınmasıyla ilgili usul ve esaslar Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ ile belirlenmiştir. Tebliğ kapsamında taşıma araçları ve firmalarının lisanslandırılmasıyla ilgili iş ve işlemler MoTAT sistemi üzerinden bağlı olunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün onayı ile yapılmaktadır.

Tehlikeli Atık Yönetiminde kontrolsüz bir taşımacılığının yapılması, çevre ve halk sağlığı açıdan önemli bir risk oluşturmaktadır. Tehlikeli Atık Taşımacılığı TSE Araç Proje Hizmetleri’nden Atık Taşıma Uygunluk Belgesi alan firmaların Çevre Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurmaları ile lisanslandırılan araçlar ve çekicileri ile yapılmaktadır.

Tehlikeli atık taşıma lisansı talep eden firmalar ve/veya araçlar ilk olarak bağlı oldukları ilin Türk Standartları Enstitüsü Araç Proje Hizmetlerine başvuru yapmaktadırlar. TSE 360 sistemi üzerinden yapılacak olan başvurularda aracın özellikleri, kapasitesi, cinsi, taşınacak olan atık türlerine ilişkin bilgi vb. girişleri sağlanmasının ardından E-imza ile başvuru tamamlanır. Araç TSE merkezine götürülerek yapılan ödeme sonrasında incelemeye alınır ve uygun olması halinde sistem üzerinden Atık Taşıma Araç Uygunluk Belgesi hazırlanır.

Türk Standartları Enstitüsünden onay alan firmalar ilgili tebliğ kapsamında talep edilen bilgi ve belgelerle bağlı bulundukları Çevre Şehircilik Müdürlüğü’ne yapılan başvuru neticesinde gerekli inceleme ve değerlendirme sonrası Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı alınmaktadır.

ARMONİ ÇEVRE olarak, Atık Taşıma Lisansı almak için aracınızın uygunluk şartlarını değerlendirerek ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi, ATSS Sözleşmesi ve gerekli diğer tüm evrakların temini konusunda doğru ve hızlı yönlendirmeler yaparak başvuru dosyanızı hazırlama ve sürecinizin takibi konusunda bünyemizde bulunan Çevre Mühendisi ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları ile hizmet vermekteyiz.