İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülmesi süreçlerini kapsayan ve Atık Önleme Yaklaşımı olarak tanımlanan bu projede uzman kadromuzla Sıfır Atık Danışmanlığı hizmeti veriyoruz.

İşletmenizde Sıfır Atık Yönetim Sistemini Nasıl Kuracağız?

Çalışma Ekibi

Ekip lideri tarafından Sıfır Atık Yönetim Sisteminden sorumlu olacak bir çalışma ekibi oluşturulur. Bu kişiler Sıfır Atık Sisteminin kurulması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve en verimli şekilde sürdürülmesini takip eder.

Mevcut Durum

Atıkların miktarı, kaynağı, özellikleri, toplama ve biriktirme yöntemleri, geçici depolama alanları, atıkların verildiği geri kazanım tesislerine ilişkin tespit yapılarak işletmedeki mevcut durum ortaya konulur.

İhtiyaçların Belirlenmesi

Sistemin kurulması için gerekli olan ekipmanlar (konteynır, kumbara, kutu, takip çizelgeleri vb.) belirlenerek Sıfır Atık Renk Skalasına göre temin edilmesi sağlanır.

Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları

Sıfır Atık uygulamasına geçilmeden önce belirlenen çalışma gruplarıyla eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılır.

Kayıtların Tutulması, İzleme ve İyileştirme Faaliyetleri

Uygulama etkinliğini değerlendirmek adına düzenli aralıklarla uzman ekibimiz tarafından izleme çalışmaları yürütülür. Aksayan noktalarla ilgili önlem alınması için işletme yetkilisine öneriler sunulur. Toplanarak lisanslı tesislere gönderilen atıkların bildirimi Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden her ay gerçekleştirilir.

Sıfır Atık Belgesi, Temel, Gümüş, Altın ve Platin olmak üzere dört seviyede düzenlenir.

Armoni Çevre olarak konusunda uzman Çevre Mühendisi ekibimizle işletmenizin türü için en doğru Sıfır Atık seviyesini ve hedefleri belirleyerek çalışmaya başlayabiliriz.