Patlamadan Korunma Dokümanı Armoni Çevre olarak Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında hazırlatılması zorunlu olan ve iş müfettişlerinin denetimler sırasında talep etmiş olduğu Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması konusunda hizmet vermekteyiz.

Yanıcı kimyasal maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının oda koşulları altında hava ile oluşturduğu karışım bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilmektedir. Bu durum çalışanlar ve işyerinin güvenliği açısından önemli tehlike kaynağı oluşturmaktadır. Bu tür patlamalar işletmede maddi ve manevi pek çok kayıplara sebep olmaktadır.

Patlama riskini en aza indirmek için buharlaşan kimyasalın alt patlama limitleri altında kalması için gerekli havalandırma şartları sağlanmalıdır. Bu gibi tüm tedbirlerin alınmasının yanı sıra patlama kaynağı olabilecek elektrik kaynağı ve elektrikli ekipmanların patlamaya karşı korumalı olarak yapılması ya da belirlenen patlama alanı dışında yer alması gerekmektedir.

Patlama riskinden korunmak için gerekli tüm çalışmalar Patlamadan Korunma Dokümanında hesaplanmakta ve alınması gereken fiziki önlemler değerlendirilerek sonuçlar bölümünde öneri olarak sunulmaktadır.

Patlamadan Korunma Dokümanı Hangi Faaliyetler İçin Hazırlanmalıdır?

20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 03.04.2013 tarihli ve 28633 sayılı Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan tüm işyerlerinde Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanmalıdır.

PKD hazırlamanın amacı; patlayıcı ortam oluşmasını önlemek, çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlamak, olası bir durumda patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almaktır.

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması Sırasında Nasıl Bir Çalışma Yapılacaktır?

  • • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamaya yetkili personelimiz tesise ziyareti sırasında tüm prosesleri tek tek gezerek faaliyet hakkında bilgi alıp emisyon noktaları belirlenecektir.
  • • Bu proseslerde kullanılan kimyasalların Güvenlik Bilgi Formları, İş Akış Şeması, Kimyasal Kullanım Miktarları ve diğer gerekli verilere ilişkin tesis yetkilisinden bilgi ve belgeler talep edilecektir.
  • • Riskli görülen alanlar için ortam hacmi ve havalandırma sistemi debileri belirlenecektir.
  • • Fotoğraflama çalışması yapılarak tehlikeli faaliyetler belirlenecek ve gerekli önlemler için anlık önerilerde bulunulacaktır. Ayrıca bu tespit, önerilere ve düzeltici faaliyetlere Patlamadan Korunma Dokümanında yer verilecektir.
  • • Elde edilen verilerle birlikte ofis çalışması yapılarak Tehlikeli Bölge (Zone) hesaplamaları ve haritalandırması yapılacaktır.
  • • Tüm bu çalışmalar ardından Patlamadan Korunma Dokümanı imzalı olarak işletmenize teslim edilmektedir.