Yeşil Yıldız Nedir?

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Yeşil Yıldız Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” projesi kapsamında Bakanlık belgeli konaklama tesislerine, belirlenen kriterlere uymaları koşuluyla verilen mevcut Turizm İşletmesi Belgelerindeki yıldızların yeşil olarak gösterildiği ve plaketlerinin üzerinde çevreye duyarlı tesis ibaresinin yazıldığı bir çevre etiketi (eko-label) uygulamasıdır.

Yeşil Yıldızı Kimler Alabilir?

19.06.2017 tarihli ve 30101 sayılı Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ’de belirtilen asgari koşulları sağlayan ve Bakanlıktan Turizm İşletmesi Belgesine sahip bütün konaklama tesisleri alabilir.

Yeşil Yıldız Nasıl Alınır?

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi talebi aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte e-devlet sistemi üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı ilgili uygulaması üzerinden online olarak yapılır.

Tebliğ’in ekinde bulunan “Çevreye Duyarlılık Kriterleri Başvuru Formu” ve formun uygulama esaslarında belirtilen yaklaşık 100 temel kriterden asgari puan için yeteri kadarına sahip olan konaklama tesisleri belgeyi almaya haz kazanacaktır.

Asgari puanlar otelin sahip olduğu yıldız sayısına göre değişmektedir.

Tesisin Değerlendirmeye alınması için yerine getirmesi gereken temel kriterler aşağıdaki gibidir;

1. İşletmelerin Çevre Politikası, Faaliyetler Sunumu ve Eylem Planının olması.
2. Tesiste Eylem Planını uygulayacak özel bir yetkilinin olması veya uzman kişi ve yetkili firmalardan destek alınması.
3. İşletme tarafından, çevre bilincinin artırılması, çevresel tedbirlerin ve Eylem Planının uygulanmasını temin etmek için personele Eğitim Verilmesi.
4. Çevreye duyarlı şekilde Atık Suların Bertarafına yönelik planlama ve uygulamaların olması.
5. Turizm konaklama işletmesinde kullanılan tüm tesisat, teçhizat ve donanımların koruyucu bakım ve onarımının periyodik olarak yaptırıldığına dair kayıtların tutulması.
6. İşletmenin çevresel unsurların (su tüketimi, ısıtma ve soğutma için enerji tüketimi, elektrik tüketimi, genel enerji tüketimi, kullanılan kimyasal maddeler, tesiste ortaya çıkan atık miktarları, vb. gibi) izlenmesi, verilerin toplanması ve kayıtların tutulması.

Yeşil Yıldız Belge Geçerlilik Tarihi Nedir?

Gerekli kriterleri sağlayarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca denetlenerek uygun bulunan tesisler, her 2 yılda bir tekrar denetlenerek Yeşil Yıldız Belgesinin devamlılığı sağlanır.

Yeşil Yıldızın Faydası Nedir?

  • • Pazarlama aşamasında avantaj sağlayarak işletmeye prestij katar.
  • • İşletme ölçeğinde maliyetler orta vadede azalır, su ve enerji tasarrufu sağlanır.
  • • İş gücünün optimal kullanımı sağlanır.
  • • Çevreye zarar veren maddelerin tüketimi ve çevreye verdikleri zarar azalır.
  • • Yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı teşvik edilmiş olur.
  • • Geri dönüşümlü maddelerin kullanımı teşvik edilmiş olur.
  • • Tesisler ve çevre arasındaki uyum artar.
  • • Yatırımlar yapılmadan önce çevre duyarlı olarak planlama yapılır.
  • • Çevresel duyarlılık konusunda bilincin artmasını sağlar.

Bu tebliğ çerçevesinde, Armoni Çevre olarak turizm işletmelerine Yeşil Yıldız Belgesi verilmesi hususunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.