Çevre Danışmanlık firması ne iş yapar? Çevre danışmanlık hizmeti 10 Eylül 2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin Ek-1 ve Ek-2 listesinden yer alan işletme, sanayi kuruluşu ve tesislerin faaliyetlerinde mevzuatlara uygunluğunun kontrol edilmesi, denetlenmesi ve varsa ek yaptırım hareketlerinin belirlenmesi amacı ile Armoni Çevre olarak uzman ekibimizle yapılmaktadır.

İşletmenizin ihtiyaç duyduğu;

 • Çevre İzin ve Lisans İşlemleri
 • Endüstriyel Atık Yönetim Planı
 • ÇED Belgeleri (ÇED Raporu, ÇED Gerekli Değildir Kararı, ÇED Kapsam Dışı)
 • Beyan İşlemleri (Atık Beyanı, KDS, BEKRA, Atıksu, Toprak Kirliliği, GEKAP vs.)
 • Atıksu Görüş Yazıları (GSMR, Deşarj İzin Belgesi)
 • Atık İthalatı ve İhracatı İşlemleri
 • Tehlikeli Atık Yönetimi
 • Kalite Yönetim Sistemi

Konularındaki çalışmalar tarafımızca yapılmaktadır.

Çevre Danışmanlık Hizmeti Nedir?

Çevre danışmanlık hizmet sözleşmesinin ardından tesisinize Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden Çevre Mühendisi görevlendirmesi yapılacaktır. Görevlendirmesi yapılan Çevre Mühendisiniz her ay gerçekleştireceği saha ziyaretlerinde ilgili incelemeleri yaptıktan sonra,

 • ÇED ve Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında, tesisinizin kapsamını belirleyecektir.
 • Üretiminizi ve kapasite raporunuzu inceleyerek atıklarınızın tespitini yapacaktır.
 • Faaliyetinize uygun Endüstriyel Atık Yönetim Planı hazırlayarak yetkili merci onayına sunacaktır.
 • Emisyon noktalarınızı belirleyecek ve teknik uygunluk açısından önerilerde bulunacaktır.
 • Çevre mevzuatı kapsamındaki tüm beyan ve bildirimleri yaparak, alınması gereken Çevre İzin ve/veya Lisansı Belgesi için başvurunuzu yapacaktır.
 • Mevzuat hükümlerine göre firmanız için İç Tetkik Raporunu hazırlar.
 • Çevre Bilinçlendirme ve Atık Yönetim Eğitimleri gerçekleştirecektir.
 • Atık ayrımının verimli bir şekilde sağlanması için her tesis ziyaretinde gözlem yaparak önerilerde bulunacaktır.

İşletmenin gereklilikleri doğrultusunda ayda 1 veya 2 gün tesis saha ziyareti gerçekleştirmekteyiz.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Firmanız Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hangi maddeden kapsama girdiğine ise Yönetmelik Ek Listesi‘nden ulaşabilirsiniz.