ÇED Raporu Nedir? Çevresel Etki Değerlendirme Raporu

ÇED Raporu Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde yer alan ve gerçekleştirilmesi planlanan ya da halihazırda devam eden faaliyetler için (kapasite artışı, yeni faaliyet konusu eklenmesi vb.) ÇED Raporu/Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması gerekmektedir. Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye vereceği olumlu ve olumsuz etkileri belirlenmektedir. Olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en az düzeyde indirilmesi için alınacak önlemler belirlenmektedir.

Faaliyet ÇED Yönetmeliği Ek-1 listesinde ise “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu”. “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumsuz” kararlarını verme yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na aittir.

Ek-2 listesinde yer alan projeler için hazırlanan Proje Tanıtım Dosyasının (PTD) değerlendirilmesi ardından “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilmektedir.

ÇED Muafiyet (Çed Kapsam Dışı) Nedir?

Faaliyeti ÇED Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer almayan tesislere, ÇED Kapsam Dışı/Muafiyet Görüşü alınmaktadır. İl Müdürlükleri tarafından firmanın dosyasında yapılan inceleme ve tesise gerçekleştirilen denetimin ardından verilmektedir.

Armoni Çevre olarak ÇED süreciyle ilgili tüm hazırlık ve başvuru işlemleri konusunda uzman ve dinamik kadromuzla hızlıca gerçekleştirilmektedir. Başvurunun devamında ise İl Müdürlüklerinde devam eden süreciniz özveriyle takip edilecektir. Başvurunuzun her aşamasında bilgilendirilir ve nihai karar faaliyet sahibi olarak sizlere teslim edilir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne buradan ulaşabilirsiniz.