Endüstriyel Atık Yönetimi

Tehlikeli veya tehlikesiz atığı oluşan işletmelerin Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gerekli bilgi ve belgeler ile başvurarak, 3 yıl geçerliliği bulunan Endüstriyel Atık Yönetim Planı onay yazısını almaları gerekmektedir.

Atık yönetimi ilk olarak tesis içerisinde atıkların uygun olarak ayrıştırılması ile başlar, atıkların belirli şartlarda depolanması ile devam eder ve geçici depolanan bu atıkların mevzuata göre belirli bir süre içerisinde Çevre Bakanlığı’ndan lisans almış tesislere gönderilmesi ile tamamlanır. Atıkların birbiriyle karıştırılmadan ayrı biriktirilmesi ve lisanslı tesislere gönderilmesi yasal bir zorunluluktur. Bir önceki yıl lisanlı tesislere gönderilen Tehlikeli ve Tehlikesiz atıkların her yıl Mart ayı sonuna kadar Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden beyanı gerçekleştirilir.

Atıklarınızı geçici depolayacağımız alanlar için Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılması zorunludur. Bu poliçe denetim sırasında ibraz edilemediği durumda Çevre Kanununun 20. Maddesi gereğince idari yaptırım işlemi uygulanmaktadır.

Bu kapsamda Armoni Çevre olarak görevimiz; Bakanlık formatına uygun olarak Atık Yönetim Planının hazırlanması, atık ayrışımı ve depolanması için mevzuat çerçevesinde gerekli fiziki şartların belirlenmesi, çalışanlara atık yönetimi eğitimi verilmesi, atık çıkışlarının düzenli yapılmasının sağlanması, atık beyanlarının yapılması, zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçesi vb. belge sürelerinin takibi ve işlemlerinin yürütülmesidir.

Endüstriyel Atık Yönetim Planı gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakabilmek için üzerimize düşen bir görevin uygulanmasıdır. Tesisinizdeki atıklarınızın yönetimini bırakın biz yapalım, siz ise geleceğe yaşanabilir bir çevre bırakın.