Atık Metal Hurda İthalatı

Metal Hurda İthalatı ile ilgili Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2020/23) 27.12.2019 tarih ve 30991 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Hurda metalleri sadece metal hurdaları ergiterek işlem yapan sanayiciler ile metal hurdaları parçalamak ve boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttırmak üzere ön işlem uygulayan ve bu amaçla Bakanlıktan Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi almış olan sanayiciler ithal edebilir.

Metal Hurda İthalatçı Belgesinin alınabilmesi için firmaların Çevre Lisansı alması yeterli değildir. Bu kapsamda öncelikle bünyesinde radyasyon konusunda eğitimli kişilerin istihdam edilmesi ve ilgili tebliğ, yönetmelik ve usul esaslara uygun olacak şekilde fiziksel şartlarını sağlaması gerekmektedir. Bunlara ilave olarak Nükleer Düzenleme Kurumundan Radyasyon Ölçüm Sistemleri Uygunluk Belgesini de almaları gerekmektedir. Uygunluk Belgesinin alınması ile ilgili firma, sistem üzerinden yapılacak başvuru ile Atık Hurda İthalatçı Belgesini almaya hak kazanır. Belgenin geçerlilik süresi 2 yıldır.

Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi

Atık İthalatı ile ilgili Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2020/3) 27.12.2019 tarih ve 30991 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Atıkların İthalatı, Tebliğ Ek-1 Listesinde yer alan atıkların geri kazanımını yapmak üzere Bakanlıktan Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi almış olan sanayiciler tarafından yapılabilir.

Kağıt veya Plastik Atık ithal etmek isteyen sanayicilerin, 2020/3 Sayılı ÜGD Tebliği ve 2019/18 Sayılı Atık İthalatı Uygulama Genelgesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sistemi üzerinden başvuru yaparak Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi alması gerekmektedir.

Armoni Çevre olarak Atıkların İthalatı konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla ilgili tüm sürecin yönetimini uzman kadromuzla doğru, hızlı ve güvenli bir şekilde üstlenmekteyiz.