The Higg İndex Sistemi, modadaki değişim zincirlerini kapsamlı şekilde değiştirmeye yönelik sektörel çapta bir çalışmadır. Birçok endüstri firmalarının liderlerinin kritik paylaşımları ile oluşturulmuş olan Higg İndex, çok geniş kapsamlı ölçüm, tedarik ve iyileştirme sistemidir.

Higg İndex, birçok perakende, marka ve tesisin; çevresel ve sosyal sürdürebilirlik performanslarının ölçmesini sağlayan araç paketidir. Sürdürülebilir Giyim Koalisyonu tarafından geliştirilen Higg Endeksi, standartlaştırılmış tedarik zinciri sürdürülebilirlik değerlendirmesi için önde gelen değerlendirmedir. Çevre kapsamında istenen başlıca çalışmalar aşağıda verilmiştir.

  • • Baca Gazı Emisyonu ve Raporları
  • • Atıksu Deşarjı
  • • Kimyasalların Yönetimi
  • • Tesis İçi Geri Kazanım
  • • Yenilenebilir Enerji Sistemleri
  • • Karbon Ayak İzi
  • • Atık Yönetimi ve Beyan İşlemleri
  • • Doğal Kaynakların Tüketimi (Elektrik, Doğalgaz, Su)
  • • Sera Gazı Emisyonları

Higg İndex, fabrikaların çalışanlarından başlayarak yerel toplulukların ve çevre refahını korumak adına iyileştirmeye olanak sağlayan güçlendirici bir bakış açısı sunmaktadır. Dünya çapındaki etkisi aşağıda görülmektedir.

Armoni Çevre Danışmanlık olarak konusunda uzman Çevre Mühendisi ekibimizle “Higg İndex” kapsamında işletmeniz için gerekli çevresel tüm süreçlerin hazırlığını ve takibini gerçekleştirmekteyiz.

İlgili Yazılar