Atık yağların geçici depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına, rafinasyona tabi tutulmasına, enerji geri kazanımının sağlanmasına ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari esasların belirlenmesi amacıyla 21.12.2019 tarihli Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği yayınlanmıştır.

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği

Madde 5-d) (Değişik: RG-23/12/2020-31343) Atık yağlar, Bakanlıktan toplama yetkisi almış atık yağ rafinasyon tesisleri ve yetkilendirilmiş kuruluşlarca toplanır ve taşınır. Rafinasyon tesisleri ve yetkilendirilmiş kuruluşlar hazırlayacakları atık yağ toplama planlarını Bakanlığa sunarlar. Toplama planı ve toplama yetkisine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” denilmektedir.

21.04.2021 tarihinde yayınlanan Atık Yağların Toplanmasına İlişkin Usul ve Esaslara buradan ulaşabilirsiniz. Usul ve Esaslarda belirlenmiş hususlar şu şekildedir:

1- Atık yağlar (bitkisel atık yağlar hariç), Çevre ve Şehircilik Bakanlığından toplama yetkisi almış Atık Yağ Rafinasyon Tesisleri ve Yetkili Kuruluşlarca toplanır ve taşıması gerçekleştirilir. Bakanlıktan yetki alan tesisler atık yağ toplama planı kapsamında belirledikleri illerde toplama ve taşıma faaliyeti gerçekleştirebilirken, Yetkili Kuruluşlar Türkiye geneli her noktada toplama ve taşıma hizmeti vermektedir.

2- Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından toplanan atık yağlar, çevre lisansına sahip atık yağ rafinasyon tesislerine teslim edilir. Atık yağ toplama yetkisi bulunmayan atık yağ rafinasyon tesislerine ise yalnızca yetkili kuruluş tarafından atık yağ teslimi yapılabilir.

Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatla ilgili tüm sorularınız için Çevre Mühendislerinden oluşan yetkin personelimizle sizleri bilgilendirmek isteriz.

İlgili Yazılar