2020 yılı Atık beyan dönemi 1 Ocak 2021 tarihinde başlayacaktır.

Faaliyetleri sonucu tehlikeli ve tehlikesiz atık üreten tüm işletmeler Atık Yönetimi Yönetmeliği, 9. maddesi gereğince 2020 yılı atık beyanlarını, Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden 1 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir.

Bugüne kadar bazı tesislerin atık beyanı yapmadıkları, bazılarının da beyanlarını girdikleri, ancak beyanlarını onaylamadıkları görülmüştür.

Bu sebeple;

1) Entegre Çevre Bilgi Sistemi’ne e-devlet kapısı üzerinden giriş yapılarak, en geç 31 Mart 2021 tarihine kadar Atık Yönetim Uygulaması üzerinden atık beyanlarının yapılması,

2) Veri girişleri yapılırken, stokta yer alan atık miktarları da dikkate alınmak suretiyle, doğru atık kodu ve miktarının beyan edilmesi,

3) Tıbbi atık üreten tesislerin beyanlarını eksiksiz olacak şekilde yapması,

4) Beyan işlemleri onaylandıktan sonra bir çıktısının alınarak, kaşelenip imzalandıktan sonra, ilgili idare tarafından istendiği takdirde ibraz edilmek üzere 5 yıl süre ile saklanması,

5) EÇBS ve Atık Yönetim Uygulaması’nda mükerrer kaydı olan tesislerin, mükerrer olan tesislerini kapatmak üzere gerekli resmi müracaatı İl Müdürlüğümüze yapmaları,

6) Mer’i mevzuat kapsamında herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalınmaması amacıyla, yukarıda bahsi geçen iş ve işlemleri süresi içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca 24.123 TL (Yirmi Dört Bin Yüz Yirmi Üç Türk Lirası) idari para cezası uygulanacaktır.

Konusunda uzman Çevre Mühendislerinden oluşan ekibimizle, işletmeniz adına atık beyanını gerçekleştirmek ve tüm bu süreçlerle ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Yazılar